Obec Čejkovice
ObecČejkovice

Platba za komunální odpad

Platba za osobu na rok 480,-Kč

Děti do 15 let i v roce, ve kterém dosáhnou 15 let je stanoveno 240,-Kč

Vlastník nemovitosti, která je vedena v katastru nemovitostí  k bydlení nebo k rodinné rekreaci a není zde přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu 480,-Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Číslo účtu 7423671/0100

Variabilní symbol: číslo domu

Po zaplacení obdržíte štítek na popelnici pro rok 2024. Pokud nebude štítek umístěn na popelnici po 30.6. nebude popelnice vyvážena. Při platbě přes účet bude štítek k vyzvednutí na OÚ Čejkovice od 5.2.2023

OZV obce Čejkovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

STOČNÉ:

Směrné číslo 35 m3 na osobu a rok při plném vybavení domácnosti:

1260,-Kč/osoba/rok

Splatnost poplatku je do 30.11. běžného roku.

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti nebo zaslat na účet: 742 36 71 /0100 variabilní symbol je číslo domu. Využít můžete i platbu SIPO či trvalý příkaz.

Cenové oznámení 2024 

 

Dotace získané v roce 2008

Dotace 2008

Dotace 2008
Instituce
Použití
Nadace Partnerství

Čejkovice-cíl cyklistů

90 000,-

SFŽP ČR III.etapa kanalizace

704 693,-

FS/ERDF-Evropská unie III.etapa kanalizace

11 979 440,-

SFŽP ČR Úspory energií ZŠ

1 159 000,-

FS/ERDF-Evropská unie Úspory energií ZŠ

19 699 000,-

Min.kultury ČR Veř.inform. služby-knihovna

80 000,-

Jihomoravský kraj údržba hřiště 30 000,-
Jihomoravský kraj oprava střechy kina 50 000,-
ERF-EU zateplení budovy  mat. školy 996 461,-
SFŽP ČR zateplení MŠ 58 615,-
Jihomoravský kraj úroky půjček na ČOV 158 000,-
MěÚ Hodonín provoz knihovny 75 000,-
Moravské naftové doly dětské hřiště 100 000,-
ČR zařízení Czechpointu 50 000,-
ČR zajištění voleb 40 000,-
Úřad práce veřejně prospěšné práce

559 819,-

Datum vložení: 31. 12. 2008 19:01
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2021 19:03

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odkazy

Mapa

 

Facebook