Obec Čejkovice
ObecČejkovice

Územní plán a územní studie

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

O vydání stávajícího územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce příslušným usnesením ze den 15. 9. 2014 a následně byl územní plán vydán formou opatření obecného povahy s účinností od 2. 10. 2014. Dne 8. 6. 2020 rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 4/8/2020/ZO o pořízení změny č. 1 územního plánu, která byla vydána formou opatření obecného povahy s účinností od 29. 7. 2020.

AKTUÁLNÍ – Úplné znění územního plánu Čejkovice po změně č. 2

Dne 22.03.2021 rozhodlo zastupitelstvo obce Čejkovice, usnesením č. 4/13/2021/ZO o pořízení změny č. 2 územního plánu Čejkovice. Změna č. 2 územního plánu Čejkovice byla vydána zastupitelstvem obce Čejkovice dne 19.6.2023 usnesením č. 12/04/2023/ZO formou opatření obecné povahy dle správního řádu s nabytím účinnosti 15.07.2023.

S obsahem územního plánu včetně výkresové části se můžete seznámit v těchto dokumentech:

V územním plánu byly vymezeny plochy v rozvojovém území Hrubý Újezd, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Příslušnou územní studii a relevantní dokumenty naleznete zde:


V Čejkovicích 07.08.2023

Anežka Hřibová, místostarostka Obce Čejkovice

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odkazy

Mapa

 

Facebook