Obec Čejkovice
ObecČejkovice

Platba za komunální odpad

Platba za osobu na rok 480,-Kč

Děti do 15 let i v roce, ve kterém dosáhnou 15 let je stanoveno 240,-Kč

Vlastník nemovitosti, která je vedena v katastru nemovitostí  k bydlení nebo k rodinné rekreaci a není zde přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu 480,-Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Číslo účtu 7423671/0100

Variabilní symbol: číslo domu

Po zaplacení obdržíte štítek na popelnici pro rok 2024. Pokud nebude štítek umístěn na popelnici po 30.6. nebude popelnice vyvážena. Při platbě přes účet bude štítek k vyzvednutí na OÚ Čejkovice od 5.2.2023

OZV obce Čejkovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

STOČNÉ:

Směrné číslo 35 m3 na osobu a rok při plném vybavení domácnosti:

1260,-Kč/osoba/rok

Splatnost poplatku je do 30.11. běžného roku.

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti nebo zaslat na účet: 742 36 71 /0100 variabilní symbol je číslo domu. Využít můžete i platbu SIPO či trvalý příkaz.

Cenové oznámení 2024 

 

Sběrný dvůr

Vytříděný odpad je možné rovněž odevzdat na Sběrném dvoře na Remízi. Doporučujeme zejména starším občanům využívat zvony na sklo, plast a papír umístěné po obci.

Otvírací doba

 • Út: 12:00-16:00
 • So: 12:00-16:00

Podmínky ukládání komunálního odpadu a stavební suti na sběrném dvoře

 • na sběrném dvoře se komunální odpad neukládá,
 • stavební suť je možné odevzdat na sběrném dvoře v množství 600 kg/číslo popisné/kalendářní rok bez poplatku, nad 600 kg/číslo popisné/kalendářní rok je účtován poplatek 2 Kč/kg.

Podmínky ukládání komunálního a stavebního odpadu na Sběrném dvoře

 

Netříděný odpad je možné odevzdat na skládce v Mutěnicích, která je otevřena od pondělí do čtvrtka v době od 7.00 do 14.30 hod. a v pátek od 7.00 hod do 14.00 hod. Více informací na tel. 601 101 245, skladka@mutenice.cz nebo www.mutenice.cz/verejne-instituce/skladka-hranicky.

 

Za vytříděný odpad vyplatila společnost EKO-KOM, a.s., obci Čejkovice finanční prostředky v následující výši:

 • rok 2021 -  466 834 Kč
 • rok 2020 - 398 465 Kč
 • rok 2019 - 421 124 Kč
 • rok 2018 - 418 143 Kč
 • rok 2017 - 396 124 Kč
 • rok 2016 - 381 330 Kč
 • rok 2015 - 499 651 Kč
 • rok 2014 - 376 463 Kč


Více informací o třídění odpadu naleznete:

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Obec Čejkovice může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 13,97 t. Na každého obyvatele tak připadá 5,77 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 164,32 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 64 ks

Nebylo nutné vytěžit 8 187,79 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 307 krát.

Došlo také k úspoře 84 286,71 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 84287 krát.

Podařilo se recyklovat 8 040,34 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 330 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 283,31 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 50366 1€ mincí, nebo 343,84 kg hliníku, který by stačil na výrobu 22923 plechovek o objemu 0,33 l.

plakátplakát

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odkazy

Mapa

 

Facebook