Obec Čejkovice
ObecČejkovice

Poplatky

Platba za komunální odpad - občané

Platba za osobu na rok 480,-Kč

Děti do 15 let i v roce, ve kterém dosáhnou 15 let je stanoveno 240,-Kč

Vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena žádná osoba na trvalém pobytu 480,-Kč (poplatek se netýká vinných sklepů).

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Číslo účtu: 7423671/0100

Variabilní symbol: číslo domu

Po zaplacení obdržíte štítek na popelnici pro rok 2024. Pokud nebude štítek umístěn na popelnici po 30.6. nebude popelnice vyvážena. Při platbě přes účet bude štítek k vyzvednutí na OÚ Čejkovice.

OZV obce Čejkovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Platba za komunální odpad - podnikatelé

nádoba 120 litrů 720,-Kč, nádoba 240 litrů 1044,-Kč, 1100 litrů 2064,-Kč

Platba bude provedena po uzavření Smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice. 

Po zaplacení obdržíte štítek na popelnici pro rok 2024. Pokud nebude štítek umístěn na popelnici po 30.6. nebude popelnice vyvážena. 

OZV č.2/2022 o stanovení systému 

Ceník za zapojení do systému OH - od 01.01.2024 

Platba za stočné

Cenové oznámení 2024 

STOČNÉ:

Směrné číslo 35 m3 na osobu a rok při plném vybavení domácnosti:

1260,-Kč/osoba/rok

Splatnost poplatku je do 30.11. běžného roku.

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti nebo zaslat na účet: 742 36 71 /0100 variabilní symbol je číslo domu. Využít můžete i platbu SIPO či trvalý příkaz.

Podnikatelé v obci si musí sjednat na úřadě smlouvu na odvádění odpadních a srážkových vod.

 

Poplatek za psa

Výše poplatku za jednoho psa        100 Kč/rok

                           za každého dalšího  150 Kč/rok

Osvobození od poplatku jsou psi lovečtí, kteří mají osvědčení o vykonané zkoušce.

Splatnost poplatku je do 30.4. běžného roku.

Číslo účtu: 7423671/0100

Variabilní symbol: číslo domu

Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti.

Přihláška k místnímu poplatku ze psa 

Poplatník je povinen podat správci poplatku odhlášku z místního poplatku ze psa, pokud již psa nevlastní.

Odhláška z místního poplatku ze psa 

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou.

 OZV obce Čejkovice o místním poplatku ze psů

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Výše poplatku je za každý ma započatý den:

Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč.

Poplatek je splatný ve lhůtě do 10 dnů ode dne zahájení užívání veřejného prostranství.

OZV obce Čejkovice za užívání veřejného prostranství 

Příloha č. 1 k OZV veřejné prostranství 

 Příloha č. 2 k OZV veřejné prostranství

 

Místní poplatek z pobytu

Sazba poplatku činí 10,-Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dne prvního měsíce následujícího roku. 

OZV obce Čejkovice místní poplatek z pobytu

 

Poplatek za nájem hrobového místa

Výše poplatku za nájem je vypočítán na základě skutečné výměry

hrobu - 17 Kč/ m2/rok.

Smlouva se sjednává na 10 let.

Nájemce musí mít s Obcí Čejkovice uzavřenou Smlouvu o nájmu hrobového místa.

Řád veřejného pohřebiště  

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti nebo zaslat na účet: 742 36 71 /0100

Variabilní symbol je uveden ve smlouvě.

 

Poplatek za nájem urnového místa

Výše poplatku za nájem je 50 Kč/rok.

Smlouva se sjednává na 10 let.

Nájemce musí mít s Obcí Čejkovice uzavřenou Smlouvu o nájmu urnového místa.

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti nebo zaslat na účet: 742 36 71 /0100

Variabilní symbol je uveden ve smlouvě.

 

Ceník pronájmů:

- lavky 20 Kč/den za 1 kus

- stoly  20 Kč/den za 1 kus

- víkend lavice /50 Kč, víkend stůl/50 Kč

- pivní set / 50 Kč/den, pivní set / 100 Kč/ víkend

- židle 10 Kč/den za kus

- přenosné koše/20 Kč/koš/den 

- čistič kanalizace 200 Kč/den

- vysoušeč vlhkosti 200 Kč/den

- oplachovač 500 Kč/den

- stan 6000 Kč pronájem stanu o rozměru 9x5 m na 1 akci, akcí se rozumí pronájem po dobu 2 dnů

orlovna

letní období (duben - září)

víkend 5 000 Kč, jednodenní 3 000 Kč, jednorázově do 5-ti hodin 1 000 Kč
 

zimní období (říjen - březen)

víkend 7 000 Kč, jednodenní 5 000 Kč, jednorázově do 5-ti hodin 1 500 Kč

 

Hlášení místního rozhlasu:

- Cenu za jednotlivé hlášení 50Kč/ks ( ráno a večer = 2x50 Kč)

maximálně 3 hlášení jedné informace.

- Osvobozeni od plateb:

- Smuteční hlášení - 3x (pokud více – doplatek), ZŠ, MŠ, zdravotnická zařízení a lékárny v obci, spolková a zájmová činnost v obci 

 

Prodej:

Recyklát - 1 tuna/150 Kč (domluva na telefonu 722 721 163 - p. Hájek) platba na pokladně OÚ.

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odkazy

Mapa

 

Facebook