Obec Čejkovice
ObecČejkovice

Platba za komunální odpad

Platba za osobu na rok 420,-Kč

Děti do 15 let i v roce, ve kterém dosáhnou 15 let je stanoveno 210,-Kč

Vlastník nemovitosti, která je vedena v katastru nemovitostí  k bydlení nebo k rodinné rekreaci a není zde přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu 420,-Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Číslo účtu 7423671/0100

Variabilní symbol: číslo domu

Po zaplacení obdržíte štítek na popelnici pro rok 2022. Pokud nebude štítek umístěn na popelnici po 30.6. nebude popelnice vyvážena. Při platbě přes účet bude štítek k vyzvednutí na OÚ Čejkovice.

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

SRPŠ


Spolek rodičů a přátel školy vznikl v březnu roku 2016, do té doby nesl název Sdružení rodičů a přátel školy.

Účelem spolku je podpora školní a mimoškolní aktivity žáků základní školy v Čejkovicích na základě spolupráce s vedením školy.

Finanční zdroje spolek získává od sponzorů, rodičů, sběrem starého papíru a výnosem ze školního plesu, který každoročně v Čejkovicích pořádá. Finančním příspěvkem se podílí například na dopravě žáků na lyžařský výcvikový kurz, na testování SCIO, dětském dni, drakiádě, na působení rodilých mluvčí na základní škole, výukových programech prevence sociálně patologických jevů, zlepšování školního prostředí, dopravní soutěži, odměnách za sběr starého papíru nebo knižních dárcích pro úspěšné žáky.  

Web: www.zstgmcejkovice.cz/srps

Kontakt

Valerie Sýkorová
E-mail: valerie.sykorova@seznam.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odkazy

Mapa

 

Facebook