Obec Čejkovice
ObecČejkovice

Platba za komunální odpad

Platba za osobu na rok 420,-Kč

Děti do 15 let i v roce, ve kterém dosáhnou 15 let je stanoveno 210,-Kč

Vlastník nemovitosti, která je vedena v katastru nemovitostí  k bydlení nebo k rodinné rekreaci a není zde přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu 420,-Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Číslo účtu 7423671/0100

Variabilní symbol: číslo domu

Po zaplacení obdržíte štítek na popelnici pro rok 2022. Pokud nebude štítek umístěn na popelnici po 30.6. nebude popelnice vyvážena. Při platbě přes účet bude štítek k vyzvednutí na OÚ Čejkovice.

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Vývoz popelnic

Obec Čejkovice zajišťuje odvoz komunálního odpadu v níže uvedených termínech:
Vývoz popelnic II. pololetí 2022

Vývoz popelnic i zvonů s vytříděným odpadem zajišťuje TESPRA Hodonín, s. r. o.
Více info na www.tespra-hodonin.cz.

Obec Čejkovice podporuje třídění odpadu. Pro vytříděný odpad je možné použít kontejnery na plast, sklo nebo papír nacházející se na území celé obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odkazy

Mapa

 

Facebook