Navigace

Obsah

Přehled webových stránek řady institucí, kde je možno sledovat pravidelně aktualizované informace ke koronaviru.

 

Vláda ČR: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Ministerstvo zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Ministerstvo vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx

Krajská hygienická stanici JMK: http://www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=&filtr=epid

Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Ministerstvo průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/

Ministerstvo zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/kontakty_pro_media/mzv_hotline_koronavirus.html

Ministerstvo dopravy: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-soboty-plati-mimoradna-opatreni-v-mezinarodni-d

Portál Jihomoravského kraje: https://www.kr-jihomoravsky.cz/

WEB JMK: https://koronavirus.jmk.cz/

Aplikace pro sledování sbírky zákonů: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/