Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení

 

Změna č.1 ÚP Čejkovice  29.7.2020
OZV obce Čejkovice č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíPříloha č. 1 Příloha č. 2 1.1.2020
OZV obce Čejkovice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu  1.5.2021
OZV obce Čejkovice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV obce Čejkovice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čejkovice 1.1.2020
OZV obce Čejkovice č. 2/2018 o regulaci provozování hazardních her 4.7.2018
OZV obce Čejkovice č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 24.1.2018
Obecně závazná vyhláška obce Čejkovice č.1/2017 o nočním klidu 27.7.2017
OZV 1/2016 o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plašicích zařízení ve vinicích 3.10.2016
Nařízení obce Čejkovice č. 1/2016 - Tržní řád 8.2.2016
Územní plán Čejkovice 1-2014 

2.10.2014

OZV 1-2020 5.1.2021
Řád veřejného pohřebiště
1.1.2021