Navigace

Obsah

Dotace

Dotace získané v roce 2019

plakát

Dotace získané v roce 2018

plakát

Dotace získané v roce 2017

Plakát

Instituce Použití
logo Akceschopnost hasičů       17 809
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR Veřejně prospěšné práce     501 283

 

 

Dotace získané v roce 2016

Instituce Použití

     Kč

Vinařský fond XXI. Vinné trhy Čejkovice

  50 000           

logo

Pašijový kříž před farou

  42 292 

logo

Požární výzbroj pro SDH Čejkovice

120 000             

Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR Veřejně prospěšné práce              512 192
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR Společensky účelné pracovní místo                52 000

Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz

Cimbál                90 000

           logo

 

  

Dotace získané v roce 2015

Instituce

Použití

SFDI

 Bezbariérové chodníky Čejkovice, ulice Cigánov

 2 184 000

SFŽP

  Kvalitní nakládání s BRKO v obci Čejkovice                 2 300 152,20

SFŽP

Zelené plíce Čejkovic                     819 949,50

Vinařský fond

XX. Vinné trhy Čejkovice                        50 000

Nadace partnerství

   Značení cyklostezek                         11 354
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR Veřejně prospěšné práce      1 268 177

 

 

 

Dotace získané v roce  2014

Instituce Použití
Vinařský fond vinné trhy 50 000Kč
JMK Brno hasičské DA 400 000Kč
SFDI bezbarierové chodníky 3 836 000Kč
JMK podpora vinařství 25 000Kč
JMK dotace na úroky 25 000Kč
Asekol
Projekt zabezpečení
kamery na sběrný dvůr 43 844Kč

 

 

Dotace získané v roce 2013

Instituce Použití                       Kč
Vinařský fond Vinné trhy                     50 000,-
       Jihomoravský kraj                           cyklotrasa                                     1  007 000,-
MMR dětské hřiště v parku                  400 000,-
OPŽP
Rozvoj infrastruktury
dětské hřiště u školky                   853 000,-
OPŽP
Nakládání s odpady
kompostéry                1 227 420,-
OPŽP
Nakládání s odpady
svozové auto                1 779 925,-
MŠMT víceúčelové hřiště             5 000 000,-
     
     

 

Dotace získané v roce 2012

Instituce Použití
Nadace ČEZ rekonstrukce podlahy v tělocvičně 800 000Kč
Vinařský fond ČR XVII. Vinné trhy 100 000Kč
JMK Brno nákup  hasičského vozu 450 000Kč
JMK Brno propagace vinařské obce     37 000Kč
JMK Brno úroky z úvěrů    28 000Kč
JMK Brno územní plán     112 100Kč
OPŽP
Udržitelné zdroje
zateplení Orlovny 1 253 506Kč
OPŽP
Udržitelné zdroje
zateplení radnice 464 410Kč
OPŽP
Udržitelné zdroje
zateplení centra volného času 432 482Kč
MK ČR bezbarierový přístup do knihovny 392 000Kč
JMK Brno hasičské auto 1 300 000Kč

 

Dotace získané v roce 2011

Instituce Použití
MěÚ Hodonín provoz knihovny 77 000Kč
Úřad práce veřejně prospěšné práce 330 000Kč
Nadace ČEZ výsadba stromů 200 000Kč
Vinařský fond vinné trhy 80 000Kč
Jihomoravský kraj podpora vinařských akcí 70 000Kč
Jihomoravský kraj úroky z úvěrů 57 000Kč
Jihomoravský kraj hasiči 6 600Kč
Jihomoravský kraj V.etapa kanalizace 3 500 000Kč
Ministerstvo kultury bezbar. přístup do sálu Orlovny 125 000Kč
Ministerstvo pro míst.rozvoj bezbar.přístup do radnice 550 000Kč
Stát.fond doprav.infrastruktury bezbar.chodníky 100 000Kč

 

 

Dotace získané v roce 2010

 

Instituce
Použití
Nadace ČEZ
volný čas a hudba
50 000Kč
MMR ČR
inž.sítě Malý Újezd II.a IV.etapa
800 000Kč
MěÚ Hodonín
provoz knihovny
77 000Kč
Jihomoravský kraj
úroky z úvěrů
153 000Kč
MŠMT
rekonstrukce atlet.hřiště
10 000 000Kč
Jihomoravský kraj
hasiči
18 750Kč
ČR
volby
92 379Kč
Úřad práce
veřejně prospěšné práce
752 766Kč
Vinařský fond
vinné trhy
100 000Kč

 

 

 

Dotace získané v roce 2009

 

Instituce Použití
Jihomoravský kraj III.etapa kanalizace 704 672Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj podporované bydlení pro seniory 4 550 000Kč
Státní fond dopravní infrastruktury bezbarierové chodníky 4 124 999Kč
MV ČR rozšíření Czechpointu 58 259Kč
MěÚ Hodonín provoz knihovny 75 000Kč
Úřad práce veřejně prospěšné práce 537 389Kč

 

 

Dotace získané v roce 2008

 

Instituce Použití
Nadace Partnerství

Čejkovice-cíl cyklistů

90 000,-

SFŽP ČR III.etapa kanalizace

704 693,-

FS/ERDF-Evropská unie III.etapa kanalizace

11 979 440,-

SFŽP ČR Úspory energií ZŠ

1 159 000,-

FS/ERDF-Evropská unie Úspory energií ZŠ

19 699 000,-

Min.kultury ČR Veř.inform. služby-knihovna

80 000,-

Jihomoravský kraj údržba hřiště 30 000,-
Jihomoravský kraj oprava střechy kina 50 000,-
ERF-EU zateplení budovy  mat. školy 996 461,-
SFŽP ČR zateplení MŠ 58 615,-
Jihomoravský kraj úroky půjček na ČOV 158 000,-
MěÚ Hodonín provoz knihovny 75 000,-
Moravské naftové doly dětské hřiště 100 000,-
ČR zařízení Czechpointu 50 000,-
ČR zajištění voleb 40 000,-
Úřad práce veřejně prospěšné práce

559 819,-

 

 

Dotace získané v roce 2007

 

Instituce Použití
Jihomoravský kraj úroky z úvěru ČOV

150 000,-

Jmk proj. dok. V.etapa kanalizace

148 000,-

Jmk technol.vybavení sběr.dvora

1 400 000,-

SFŽP ČR dotace na ČOV a kanalizaci

6 295 800,-

MěÚ Hodonín podpora knihovny

73 000,-

Nadace ČEZ centrum volného času

130 000,-

Jmk IV. etapa kanalizace

2 800 000,-

Úřad práce veřejně prospěšné práce

239 548,-

 

 

Dotace získané v roce 2006

 

Instituce Použití
Jihomoravský kraj na úroky z úvěru ČOV

133 000,-

Jmk dláždění

80 000,-

Phare dláždění

3 491 790,-

Phare budování sběrného dvora

2 446 780,-

Jihomoravský kraj vybavení hasičů

80 000,-

Jmk volby

81 000,-

MěÚ Hodonín knihovna

71 000,-

Úřad práce Hodonín veřejně prospěšné práce

381 000,-

Min.  pro místní rozvoj ČR inž.sítě  Malý Újezd

242 000,-

 

 

Dotace získané od roku 2003 do 2005

 

Instituce Použití
Státní fond životního prostředí čistírna odpadních vod 16 496 445,-
Program obnovy venkova na regionální učebnici 140 000,-
Jihom.kraj sběrný dvůr 403 600,-
SFŽP ČOV 38 072 336,-
SFŽP ČOV 2 093 419,-
Jihom.kraj ČOV 1 000 000,-
Min.živ. prostředí Rakouska ČOV 1 191 911,-

 

 

Dotace získané od roku 1998 do konce roku 2002

 

Instituce Použití
Nadace Partnerství ---

20 000,-

OSF ---

22 000,-

Phare,fond malých projektů kulturní akce

182 000,-

SFŽP  ČR rekultivace skládky

2 299 000,-

SFŽP  ČR ČOV a kanalizace

34 290 000,-

SFŽP  ČR solární kolektory v ZŠ a MŠ

1 300 000,-

Phare ZGV ---

120 000,-

Program pro obnovu venkova značení cyklostezek

200 000,-

POV parkoviště

107 000,-

POV veřejná zeleň

93 000,-

Min.životního prostředí Rakousko inženýrská činnost ČOV

1 500 000,-

Okresní úřad  Hodonín biokoridor

250 000,-

Jihomoravský  kraj územní plán obce

400 000,-