Navigace

Obsah

Formuláře

 

Návrh na pořízení změny ÚP Čejkovice

Informace o poskytování a čerpání dotací a příspěvků z rozpočtu obce

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Vyúčtování dotace pro fyzickou osobu - dotace schválené Radou obce Čejkovice

Vyúčtování dotace pro právnickou osobu - dotace schválené Radou obce Čejkovice

Vyúčtování dotace pro právnickou osobu - dotace schválené Zastupitelstvem obce Čejkovice

Žádost o návratnou finanční výpomoc fyzická osoba

Žádost o dotaci fyzická osoba

Žádost o dotaci právnická osoba

Žádost o přidělení čísla popisného

Žádost o povolení kácení dřevin

Souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin

Žádost o povolení ke zřízení sjezdu z místní komunikace

Žádost o poskytnutí informací