Navigace

Obsah

Czech POINT

 

Informace o poskytování služby Czech POINT v naší obci

 

Ověřené výstupy z CzP vydává Obecní úřad Čejkovice,Templářská 500 Čejkovice   

 

Otevírací doba:  

 

Pondělí

07:30 - 11:30

12:00 - 17:00                                      

Úterý

07:30 - 11:30

12:00 - 15:30

Středa

07:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Čtvrtek

neúřední den

 

Pátek

07:30 - 12:00

 

 

 Co je to Czech POINT

 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 

Výpisy z veřejných evidencí:

Výpisy z neveřejných evidencí:

Před tím než půjdete na  Obecní úřad -CZECH POINT, musíte znát základní údaje
o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup.

 Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale  k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu.Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na pokladně Obecního  úřadu.                                                                                                                 

Službu Obecního úřadu - CZECH POINTU mohou využívat  občané
i firmy.

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ                                                             

Co dostanete: Výpis z trestního rejstříku                                                                         Co potřebujete: Občanskýprůkaz      
Kolik to bude stát: 100Kč za  výpis

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete: Úplný  nebo  částečný  výpis Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět:
Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
Kolik to bude stát na místě: 100 Kč za první stránku a 50Kč za každou další